In het seizoen 2016 - 2017 vergadert het bestuur op:

 

31-10-2016

12-12-2016

23-01-2017

06-03-2017

24-04-2017

15-05-2017

 

Onder deze menukeuze vindt je submenu's naar de vergaderdata van het bestuur, de verslagen van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen en de functiebeschrijvingen van het bestuur.